Wear particle diffusion and tissue differentiation in TKA implant fibrous interfaces

X. Yuan, L. Ryd, H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wear particle diffusion and tissue differentiation in TKA implant fibrous interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen