Wear of copper alloy against steel in oxygen and argon

J.H. Zaat, J.H. Gee, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Citaten (Scopus)
257 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)257-274
TijdschriftWear
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit