Weak disorder asymptotics in the stochastic mean-field model of distance II

S. Bhamidi, R.W. Hofstad, van der, G. Hooghiemstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
58 Downloads (Pure)

Samenvatting

No readable abstract. Keywords: complete graph; extreme value theory; first passage percolation; hopcount; minimal path weight; Poisson approximation; Stein–Chen method; stochastic mean-field model; weak disorder
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)363-386
TijdschriftBernoulli
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Weak disorder asymptotics in the stochastic mean-field model of distance II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit