Weak bisimulation for action-type coalgebras (Extended abstract)

A. Sokolova, E.P. Vink, de, H. Woracek

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 10th Conference on Category Theory and Computer Science (CTCS 2004, Copenhagen, Denmark, August 12-14, 2004)
Pagina's211-228
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamElectronic Notes in Theoretical Computer Science
Volume122
ISSN van geprinte versie1571-0061

Citeer dit