Weak Bernoullicity of random walk in random scenery

W.Th.F. Hollander, den, M.S. Keane, J. Serafin, J.E. Steif

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389-406
TijdschriftJapanese Journal of Mathematics, Second Series
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit