Weak Bernoullicity of random walk in random scenery

W.Th.F. Hollander, den, M.S. Keane, J. Serafin, J.E. Steif

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Citaat (Scopus)
78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2003004
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit