(Weak) Bernoullicity of random walk in exponentially mixing random scenery

P. Wal, van der

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  27 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's16
  StatusGepubliceerd - 2003

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2003032
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit