We willen een extra dimensie toevoegen aan elektronenmiscrosopie

T. Jeltes, N.A.J.M. Sommerdijk, O.J. Luiten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onzichtbare zichtbaar maken; die droom delen Jom Luiten en Nico Sommerdijk. Een nieuwe generatie elektronenmicroscopen moet daarvoor zorgen - en dus slaan de fysicus en de chemicus de handen ineen. Sommerdijk (hoogleraar Bio-inspired and Multiscale Materials) is de expert die met zijn microscopen dingen probeert te doen die eigenlijk niet kunnen. Luiten (hoogleraar Coherence en Quantum Technology) is naar eigen zeggen de 'bundelboer' van het stel. Samen hopen ze een elektronenmicroscoop te ontwikkelen die filmpjes kan maken op nanoschaal.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-5
Aantal pagina's2
TijdschriftCursor
Volume57
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit