We need to change how we deal with continuous pain in neonates

Christ-Jan van Ganzewinkel, Peter Andriessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Editorial
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1212-1214
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Paediatrica
Volume106
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'We need to change how we deal with continuous pain in neonates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit