Wavelet based reduced order modelling for computational homogenisation

Rody Anton van Tuijl

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

196 Downloads (Pure)

Zoekresultaten