Wavelet analysis of covariance with application to atmospheric time series

B. Whitcher, P. Guttorp, D.B. Percival

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

223 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelet analysis of covariance with application to atmospheric time series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Fysica en Astronomie