Wavelength tuning of InAs/InP quantum dots: Control of As/P surface exchange reaction

R. Nötzel, S. Anantathanasarn, P.J. Veldhoven, van, F.W.M. Otten, van, T.J. Eijkemans, A. Trampert, B. Satpati, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength tuning of InAs/InP quantum dots: Control of As/P surface exchange reaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie