Wavelength tuning of InAs quantum dots grown on InP (100) by chemical-beam epitaxy

Q. Gong, R. Nötzel, P.J. Veldhoven, van, T.J. Eijkemans, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)
160 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength tuning of InAs quantum dots grown on InP (100) by chemical-beam epitaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie