Wavelength-tunable (1.55- µm region) InAs quantum dots in InGaAsP/InP (100) grown by metal-organic vapor-phase epitaxy

S. Anantathanasarn, R. Nötzel, P.J. Veldhoven, van, T.J. Eijkemans, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength-tunable (1.55- µm region) InAs quantum dots in InGaAsP/InP (100) grown by metal-organic vapor-phase epitaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie