Wavelength tunability of all-optical clock-recovery based on quantum-dash mode-locked laser diode under injection of a 40-Gb/s NRZ data stream

Josué Parra-Cetina, Sylwester Latkowski, Ramón Maldonado-Basilio, Pascal Landais

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength tunability of all-optical clock-recovery based on quantum-dash mode-locked laser diode under injection of a 40-Gb/s NRZ data stream'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen