Wavelength-sized, tunable nanocavity in deeply etched InP/InGaAsP/InP photonic crystals

H.H.J.E. Kicken, I. Barbu, R.W. Heijden, van der, F. Karouta, R. Nötzel, E.W.J.M. Drift, van der, H.W.M. Salemink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength-sized, tunable nanocavity in deeply etched InP/InGaAsP/InP photonic crystals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie