Wavelength shift keying modulation up to 35 Gb/s with wavelength tone reuse to multiplex two 40 Gb/s DPSK signals

I. Tafur Monroy, Sung-Jong Kim, C. Peucheret, P. Jeppesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength shift keying modulation up to 35 Gb/s with wavelength tone reuse to multiplex two 40 Gb/s DPSK signals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen