Wavelength selection with Tabu Search

J.A. Hageman, M.W.A. Streppel, R. Wehrens, L.M.C. Buydens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)427-437
TijdschriftJournal of Chemometrics
Volume17
Nummer van het tijdschrift8-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit