Wavelength selection of vortex ripples in an oscillating cylinder: The effect of curvature and background rotation

Matias Duran Matute (Corresponding author), M.D. van Gorp, Gert-Jan van Heijst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength selection of vortex ripples in an oscillating cylinder: The effect of curvature and background rotation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie