Wavelength selection in an integrated multiwavelength ring laser

E.A.J.M. Bente, Y. Barbarin, J.H. Besten, den, M.K. Smit, J.J.M. Binsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength selection in an integrated multiwavelength ring laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie