Wavelength-dependent photodissociation as a probe for vibrational energy distributions in molecular ions

J.J. Blange, X. Urbain, H. Rudolph, H.A. Dijkerman, H.C.W. Beijerinck, H.G.M. Heideman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    9 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength-dependent photodissociation as a probe for vibrational energy distributions in molecular ions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie