Wavelength conversion using nonlinear polarization rotation in a single semiconductor optical amplifier

Y. Liu, M.T. Hill, E. Tangdiongga, H. Waardt, de, N. Calabretta, G.D. Khoe, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

135 Citaten (Scopus)
165 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength conversion using nonlinear polarization rotation in a single semiconductor optical amplifier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie