Wavelength controlled multilayer-stacked linear InAs quantum dot arrays on InGaAsP/InP(100) by self-organized anisotropic strain engineering : a self-ordered quantum dot crystal

N. Sritirawisarn, F.W.M. Otten, van, T.J. Eijkemans, R. Nötzel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength controlled multilayer-stacked linear InAs quantum dot arrays on InGaAsP/InP(100) by self-organized anisotropic strain engineering : a self-ordered quantum dot crystal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie