Wavelength- and energy-dispersive Electron Probe Microanalysis (EPMA) measurements with non-perpendicular incidence of the electron beam

G.F. Bastin, P.J.T.L. Oberndorff, H.J.M. Heijligers, J.M. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wavelength- and energy-dispersive Electron Probe Microanalysis (EPMA) measurements with non-perpendicular incidence of the electron beam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen