Waveguide photon-number-resolving detectors for photonic integrated circuits

D. Sahin, A. Gaggero, Z. Zhou, S. Jahanmirinejad, F. Mattioli, R. Leoni, J. Beetz, M. Lermer, M. Kamp, S. Höfling, Andrea Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Waveguide photon-number-resolving detectors for photonic integrated circuits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie