Waveguide-based applicators for superficial hyperthermia treatment: is tuning really required?

T. Drizdal (Corresponding author), M.M. Paulides, J. Vrba, G.C. van Rhoon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Waveguide-based applicators for superficial hyperthermia treatment: is tuning really required?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen