Wave propagation in thin-walled aortic analogues

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wave propagation in thin-walled aortic analogues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie