Wave propagation and multiple scattering in a random continuum

D.A. Wolf, de

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  738 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bremmer, H., Promotor
  Datum van toekenning24 sep 1969
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit