Wave propagation and localisation in nonlocal and gradient-enhanced damage models

R.H.J. Peerlings, R. Borst, de, W.A.M. Brekelmans, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProc. of EUROMECH-MECAMAT 2nd European Mechanics of Materials Conf. on Mechanics of Materials with Intrinsic Length Scale: Physics, Experiments, Modelling, and Applications,
RedacteurenA. Bertram, S. Forest, F. Sidoroff
Plaats van productieMagdeburg, Germany.
UitgeverijOtto-von-Guericke Universität Magdeburg
Pagina's283-290
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit