Wave interactions and the influence of depth in the Faraday experiment

M.T. Westra, D.J. Binks, W. Water, van de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieonbekend
UitgeverijTN WDY Turbulence and Vortex Dynamics
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit