Wave induced thermal boundary layers in a compressible fluid: analysis and numerical simulations

X. Luo, H. Olivier, H.W.M. Hoeijmakers, M.E.H. Dongen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wave induced thermal boundary layers in a compressible fluid: analysis and numerical simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen