Wave content of wooden floors

R. Pagan Munoz, M. Recuero Lopez, W. Kroop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wave content of wooden floors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Kunst en humaniteit