Watt-1 linkages with shunted Chebyshev-dyads, producing symmetrical 6-bar curves

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

4 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-165
TijdschriftMechanism and Machine Theory
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit