Waterstof elektrode met twee grensvlakken : reactie

E. Barendrecht, W. Visscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)206
Aantal pagina's1
TijdschriftChemisch Magazine
Nummer van het tijdschriftApril
StatusGepubliceerd - 1980

Bibliografische nota

Reactie op het artikel geschreven door P.A. Boter, op dezelfde pagina.

Citeer dit