Waterhammer in flexibly supported pipe systems

A.S. Tijsseling, A.E. Vardy, D.J. Leslie-Milbourne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-23
TijdschriftRecursos Hídricos (Journal of the Portugese Water Resources Association)
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit