Wateraccumulatie eenvoudig berekend - Constructief ontwerpen : wateraccumulatie op lichte daken (1)

H.J. Fijneman, F. Herwijnen, van, H.H. Snijder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wateraccumulatie is een actueel onderwerp: instortingen van platte daken ten gevolge van wateraccumulatie zijn op dit moment de meest voorkomende schadegevallen in de bouw. Om inzicht te houden in het optreden van wateraccumulatie is door de auteurs een eenvoudige berekeningsmethode ontwikkeld voor het ontwerp van lichte stalen dakconstructies. Deze methode wordt beschreven in dit artikel. Het tweede artikel, dat in de volgende editie van Bouwen met Staal wordt gepubliceerd, beschrijft een gevoeligheidsanalyse voor ontwerp- en uitvoeringsfouten, op basis waarvan aanbevelingen voor aan te houden belastingfactoren voor waterbelasting op lichte daken zijn afgeleid.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-51
Aantal pagina's7
TijdschriftBouwen met Staal
Volume37
Nummer van het tijdschrift177
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wateraccumulatie eenvoudig berekend - Constructief ontwerpen : wateraccumulatie op lichte daken (1)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit