Water transport in pigmented waterborne coatings studied with NMR

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of European Coatings Conference Waterborne coatings, 3-4 december 2013, Dusseldorf, Germany
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit