Water-soluble building blocks for terpyridine-containing supramolecular polymers : synthesis, complexation, and pH stability studies of poly(ethylene oxide) moieties

B.G.G. Lohmeijer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Water-soluble building blocks for terpyridine-containing supramolecular polymers : synthesis, complexation, and pH stability studies of poly(ethylene oxide) moieties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science