Water-oxidizing complex in Photosystem II: Its structure and relation to manganese-oxide based catalysts

Mohammad Mahdi Najafpour (Corresponding author), Ivelina Zaharieva, Zahra Zand, Seyedeh Maedeh Hosseini, Margarita Kouzmanova, Małgorzata Hołynska, Ionut C. Tranca, Anthony W. Larkum, Jian-Ren Shen (Corresponding author), Suleyman I. Allakhverdiev (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Water-oxidizing complex in Photosystem II: Its structure and relation to manganese-oxide based catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen