Water-induced rearrangements of segregated polydimethylsiloxane-poly(ethylene oxide) dangling chains in an acrylic polyurethane network

Stefan P.W. Govers, Maud de Wilde, Luuk Moone, Marc Eberhardt, Christian A. Schaumberg, Leendert G.J. van der Ven, Gijsbertus de With, A. Catarina C. Esteves

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftTBD
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
StatusIn voorbereiding - 2021

Citeer dit