Water-Gas Shift Reaction to Capture Carbon Dioxide and Separate Hydrogen on Single-Walled Carbon Nanotubes

Xuan Peng (Corresponding author), Jose Manuel Vicent-Luna, Qibing Jin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Water-Gas Shift Reaction to Capture Carbon Dioxide and Separate Hydrogen on Single-Walled Carbon Nanotubes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen