Water extraction of pyrolysis oil: the first step for the recovery of renewable chemicals

C.R. Vitasari, G.W. Meindersma, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  93 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Water extraction of pyrolysis oil: the first step for the recovery of renewable chemicals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen