Water expandable polymer beads

G. Ghurmallah (Uitvinder), T. Sciarone (Uitvinder), L. Nelissen (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    104 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Water expandable polymer beads'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Material Science