Water activation on Rh : DFT study on the influence of surface coordination and pre-adsorbed oxygen

P.W. Grootel, van, R.A. Santen, van, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Water activation on Rh : DFT study on the influence of surface coordination and pre-adsorbed oxygen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie