Water activation on Rh : DFT study on the influence of surface coordination and pre-adsorbed oxygen

P.W. Grootel, van, R.A. Santen, van, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Water activation on Rh : DFT study on the influence of surface coordination and pre-adsorbed oxygen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Grootel, van, P. W., Santen, van, R. A., & Hensen, E. J. M. (2009). Water activation on Rh : DFT study on the influence of surface coordination and pre-adsorbed oxygen. In Book of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout