Water absorption in a fired-clay brick observed by NMR scanning

L. Pel, K. Kopinga, G. Bertram, G. Lang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Water absorption in a fired-clay brick observed by NMR scanning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen