Wat valt er nog te regelen?

M.L.J. Hautus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De systeemtheorie, dat is de theorie die zich bezighoudt met het modelleren van fysische processen die evolueren in de tijd en waarbij bovendien sprake is van beïnvloeding van het proces door een invoerfunctie, heeft in Nederland een lange bloeiperiode gekend. Onder de diverse centra in Nederland was de Eindhovense groep prominent aanwezig. Deze groep floreerde van 1978 tot 1993 en stond onderleiding van Malo Hautus. Op 8 april 2005 sprak hij zijn afscheidsrede uit ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn emeritaat aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hautus heeft vele resultaten op het gebied van de systeemtheorie op zijn naam staan; er is zelfs een criterium, de zogenaamde Hautustest voor de observeerbaarheid, naar hem genoemd.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)198-204
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/6
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wat valt er nog te regelen?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit