Wat is programmeren van numeriek bestuurde gereedschapswerktuigen en hoe kan daarbij de computer worden ingeschakeld?

T.W.M. Lammeren, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w173-w180
TijdschriftDe Ingenieur
Volume80
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 1968
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit