Wat er zoal mis kan gaan bij automatiseringsprojecten : en hoe dat te voorkomen

F.J. Heemstra, R.J. Kusters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij de uitvoering van automatiseringsprojecten wordt het projectmanagement vaak geconfronteerd met risico’s. De productspecificaties zijn onduidelijk, onvolledig en instabiel, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn niet helder, bij ontwikkelaars is weinig materiekennis aanwezig, er is weinig inzicht in kosten en baten enzovoort. In dit artikel staat het managen van risico’s bij automatiseringsprojecten centraal. Begonnen wordt met een redelijk uitvoerige beschrijving van risico’s bij automatiseringsprojecten, van risicomanagement en van methoden van risicomanagement. Na deze aanloop worden twee hypothesen geformuleerd, waarmee — indien bewaarheid — bestaande tekortkomingen van risicomanagement voor een deel kunnen worden opgeheven. Beide hypothesen blijken na toetsing valide te zijn, te weten: • Risico-identificatie door meerder personen geeft een beter beeld dan risico-identificatie door slechts één persoon. • Risico-identificatie in teamverband geeft een beter beeld dan de risico-identificatie van alle betrokkenen afzonderlijk.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)46-56
Aantal pagina's11
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume74
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit