Wat er aan de computer voorafging : mechanische gegevensverwerking tot circa 1950

H.W. Lintsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Grootschalige gegevensverwerking is niet alleen van deze tijd, maar gaat terug tot het begin van de twintigste eeuw. De auteur geeft een overzicht van de opkomst van gemechaniseerde gegevensverwerking in drie domeinen: de administratieve gegevensverwerking, het technisch-wetenschappelijk rekenwerk en het regelen van productieprocessen, systemen en apparaten.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)20-28
  Aantal pagina's8
  TijdschriftInformatie
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Wat er aan de computer voorafging : mechanische gegevensverwerking tot circa 1950'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit